Image

Jak przedłużyć ważność karty?

Mieszkańcy zainteresowani przedłużeniem ważności karty mogą składać wnioski za pośrednictwem Panelu mieszkańca na stronie kartamieszkanca.gliwice.eu lub osobiście w Biurze Obsługi.
Osoby zameldowane w Gliwicach na pobyt stały mogą złożyć wniosek o przedłużenie ważności karty bez konieczności przychodzenia do Biura Obsługi Interesantów. Możliwość złożenia wniosku pojawi się w Panelu mieszkańca 30 dni przed upływem ważności karty.
Pozostali mieszkańcy, po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej będą musieli udać się do punktu obsługi, który znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Stanowisko Konsultanta do spraw Osób Niepełnosprawnych) w celu potwierdzenia uprawnień i uzyskania przedłużenia ważności karty.
Wniosek o przedłużenie ważności karty można również złożyć w wersji papierowej na formularzu dostępnym tu.