Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

ul. Barlickiego 3, Gliwice
  • Home
  • Oferty
  • Centrum Kultury Victoria w Gliwicach
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach


Nawiguj z Google


Opis

Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i wiedzy oraz edukacji kulturalnej.
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej rozwijających zainteresowania i kompetencje do odbioru kultury, umożliwiających rozwój intelektualny oraz kształtujących postawy obywatelskie, etyczne i patriotyczne,
2) przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przeglądów, festiwali, kursów, konkursów, widowisk, sympozjów, konferencji, sesji i seminariów,
3) realizację i prezentację projektów artystycznych,
4) prowadzenie działalności wystawienniczej,
5) współpracę z twórcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, podmiotami działającymi w kulturze w Gliwicach oraz innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
6) prowadzenie działalności impresaryjnej,
7) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz debiutantów,
8) prowadzenie punktu informacji turystycznej i kulturalnej,
10) współdziałanie na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury

Regulamin i warunki

Zakup biletu ze zniżką możliwy jest tylko za okazaniem karty mieszkańca. Na jedną kartę mieszkańca można zakupić jeden bilet na okaziciela karty.
Wejście na koncert/wydarzenie za okazaniem kupionego biletu i karty mieszkańca.